Q: Hvordan vet jeg at min nye leietaker/mine nye leietakere har råd til å betale leie?

A: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet et nytt standard garantidokument som har til formål å sikre private utleieres interesser ved leiers mislighold av en husleieavtale. Kommunene kan tilby denne garantien når de skal garantere for at leier oppfyller sine avtaleforpliktelser.

Q: Er det noen spesielle krav som stilles til boenheten?

A: Boligen må inneholde alle hovedfunksjoner, det vil si stue, kjøkken, bad og soveplass.

Q: Må jeg leie ut hele boligen eller kan jeg leie ut deler av den?

A: Du kan leie ut det som defineres som en selvstendig boenhet, for eksempel hybel eller kjellerleilighet. Her brukes det en del skjønn. Er du usikker kan du spørre kommunen.

Q: Hvor vil annonsen for boligen min vises?

A: Annonsen vil kun vises på nettsiden til Refugee Home.

Q: Hvor lenge må/bør jeg leie ut?

A: Det stilles ingen krev, men det beste er for mer enn ett år. Jo lengre du leier ut, desto bedre er det for alle parter.

Q: Skriver leietaker, Refugee Home eller kommunen under på leiekontrakten?

A: Leiekontrakten signeres av leietaker, med kommunen som garantist.

Q: Må jeg følge opp leieboerne mine?

A: Det er helt opp til deg om du vil følge opp leieboerne dine.

Q: Hva gjør jeg hvis leieboeren vil si opp kontrakten før tiden?

A:  Det er en privatrettslig sak som reguleres av husleieloven.

Q: Hva gjør jeg hvis jeg hvis jeg vil si opp leiekontrakten før tiden?

A: Det er en privatrettslig sak som reguleres av husleieloven.

Q: Når vi har bestemt oss for leieboer, er det Refugee Home, kommunen eller leietaker som kontakter oss?

A: Du vil bli kontaktet av leietaker. Så er det kommunen som godkjenner.

Q: Hvem betaler husleien?

A: Fyktninger mottar månedlig stønad gjennom Introduksjonsprogrammet. Denne stønaden skal dekke bo- og levekostnader. Dermed betaler de husleien selv.

Q: Hvem betaler depositum?

A: Det er kommunen som betaler depositum.

Q: Kan vi kontakte Refugee Home hvis vi har spørsmål?

A: Ja, men den aktuelle kommune har ofte de svarene du trenger.

Q: Får jeg møte potensielle leietakere?

A: Det er opp til deg og leietaker.


21_1-kopi-min.jpg#asset:264